??letmeniz podcast retimine ba?lamak iin gecikiyor mu?

??letmenizi pazarlamak iin bir podcast ierikleri retmeyi d?nyorsan?z, hala ba?ar?l? olma potansiyeliniz var. Ancak yolunuza ?kan byk bir sorun var: rekabet. Bunu a?mak iin hangi ad?mlar? atabilirsiniz? Podcast’ler, size daha fazla tan?t?m, rn ve hizmetlerinizin reklam?n? yapmak iin yerle?ik bir platform sa?layan harika bir pazarlama arac? olabilir. Son on y?lda, podcast’ler ni? bir hobiden ana … Devamını oku…

Yol ayr?m?ndaki Trkiye

Geen y?l?n sonbahar?nda ?kan Yol Ayr?m?ndaki Trkiye adl? kitab? bir trl f?rsat bulup okuyamam??t?m. Yar?y?l tatilinde bir ?rp?da okuyup bitirdim ve Trkiyenin son on y?lda nas?l byk bir f?rsat? ka?rd???n? -gayet sa?lam verilerle- bir kez daha grdm Kitab?n yazar? Do. Dr. Seluk ?irini pek o?unuz tan?yordur. New York niversitesi ?retim yesi Seluk ?irin, hem televizyonlardaki … Devamını oku…

Yunan halk? Avrupa’n?n paras?n? gerekten yedi mi?

Yunanistanda olan bitenleri izliyor musunuz? Avrupa Birli?i ve Almanyayla olan pazarl?klar?, gr?meleri… ?zlemenizi neririm, gerekten ilgin. zellikle Almanyan?n tavr? Nuh deyip peygamber demeyen alacakl? tad?nda, gnlerini gelen nerileri reddederek geiriyor.

Asl?nda Yunanistan’?n bor kiriz yeni de?il. Yeni olan Syriza‘n?n iktidara gelmesiyle bor, alacakl? paradigmas?ndaki de?i?im. Hat?rlayacaks?n?z 2008 buhran?ndan sonra, Avrupa’da bor krizinin ortaya ?kmas?yla Yunanistan, ?rlanda, ?spanya, Portekiz gibi lkeler srdrlemez bor ykleriyle gndeme gelmi? ve Avrupa Birli?i’nin byk patronu Almanya gzetiminde haz?rlanan kemer s?kma paketleri e?li?inde bor deme gr?melerine ba?lanm??t?. Benjamin Franklinin dedi?i gibi Alacakl?lar?n haf?zas? borlulardan daha gldr. Yaln?z haf?zas? m?? Haf?zay? aradan ?kartal?m, cmlenin do?rusunu bulal?m; alacakl?lar borlulardan daha gldr. Neden? Her ?eyden nce bor verebilecek paralar?, birikimleri oldu?u iin. Daha da nemlisi bor verebilecek kadar yasal dzenlemelere, ili?kilere ve daha ba?ka ne gerekiyorsa ona sahip olduklar? iin…

Devamını oku…

Ayn? ?eyleri yap?p farkl? bir sonu beklemek!

Geen yaz?m?z en kt ihtimalleri d?nmekle ilgiliydi. En iyiye odaklanabilmek iin neler yapmam?z gerekti?ini ise bir sonraki yaz?ya b?rakm??t?k. Yap?lmas? gerekenlerin bir blm iin son dnemin modas?na uyup Thomas Pikettyye, Joseph Stiglitze filan at?fta bulunaca??m, ama o blm de daha sonraya erteleyip yap?lmayanlardan sz etmek istiyorum. ?stiyorum, nk bu hafta iinde Trkiyenin iki byk sanayi odas?ndan arka arkaya gelen a?klamalar, koskoca bir lkenin zaman? nas?l kt kullan?p, aya??na gelen f?rsatlar? nas?l tepti?inin ve bugn kurtarmak ad?na kendini nas?l fakirli?e mahkm etti?inin en a?k gstergesi.

Devamını oku…

Srdrlebilir byme nas?l bir ?eydir?

Son y?llarda Trk i? dnyas?n?n da diline pelesenk etti?i en nemli ifadelerden birisidir srdrlebilirlik. Hani ?yle bir baksan?z firmalar?n kurumsal web sitelerine; vizyon-misyon paragraflar?n?n o?unda, srdrlebilirlik ifadesinin muhakkak geti?ini grrsnz. Bu kavram, insana adeta 1990l? y?llar?n kalite kavram?n? hat?rlat?yor. Nesteren ?encan Grgl’nn yaz?s?n?n devam?n? Pazarlama Dnyas?.com’dan okuyabilirsiniz >>