Unilever’de kad?n erkek al??an e?itli?i

Hollanda ve Birle?ik Krall?k merkezli, dnyan?n en byk yiyecek ve h?zl? tketim rnleri reten ?irketlerinden Unilever, global olarak, al??anlar?na 2021’de cinsiyet e?itli?i sa?layaca?? zerine verdi?i sz, 2020’de gerekle?tirmeyi ba?ard?. Unilever Trkiye’den rekor ynetici kad?n say?s?! Bnyesinde; Knorr, Lipton, Algida, Domestos, Yumo?, Rexona ve Dove gibi daha birok bilindik markay? bar?nd?ran Unilever, global olarak ynetici ekibindeki … Devamını oku…

Kad?n hareketinin ?erefine

Ba?ar?ya yryen adam Johnnie Walker ?imdi Jane Walker ile birlikte ve bu y?l ikisi birlikte isimlerini s?ka duyuracak gibi… ?sko bir bakkal i?letmecisi olan John Walker a ait viski markas?n? , viski imeyenler hatta alkol imeyenler dahi bilir. ?konik maskotu yryen adam ile 100 y?l? a?k?nd?r yolda olan Johnny Walker, yeni logosunu 8 Mart Kad?nlar … Devamını oku…

Mikro influencer Y ku?a?? kad?n? kimdir?

Hepimiz Instagram?n en bilinen Y ku?a?? kad?n influencerlar?na a?inay?z. Ancak sosyal a? platformlar? ayn? zamanda byk say?da mikro influencerlar ya da sadece birka bin takipiye sahip olup yine de tarzlar? ve marka ili?kileri hayranlar? taraf?ndan yak?ndan takip ve taklit edilen kullan?c?ya ev sahipli?i yap?yor. Influencerlar? Anlamak Clique Media Group, pazarlamac?lar?n bu de?erli kesime nas?l ula?acaklar?n? … Devamını oku…

Moda ve online al??veri?in Trkiye’de kad?nlar iin anlam?

Moda ve al??veri? y?llard?r birok kad?n iin byk bir tutku haline gelmi? iki nemli olgu. Eskiden moday? takip etmek ve al??veri?e ?kmak fiziksel anlamda insan? yoran ve zaman alan bir ?eyken internetin hayat?m?za girmesiyle birlikte yerimizden kalkmadan al??veri? yapabilir hale geldik. Bu da yeni davran?? biimleri ve al??kanl?klar do?urmu? oldu. Saatlerce bak?lan vitrinlerin yerini ana … Devamını oku…