?nternet pazarlamac?l???

?nternet pazarlamas?nda uzmanla?mak iin dahi olman?za gerek yok. abuk zengin olma planlar?yla ilgilenmiyorsunuz. al??madan, zaman harcamadan bir i? olu?turmak istemiyorsunuz, sihirli bir de?nekte beklemiyorsunuz. Bu ?eyleri anlamak iin Einstein olman?za gerek yok. Ancak geleneksel internet pazarlamac?l??? gurular? taraf?ndan sat?lan baz? i?e yaramaz yntemlere inanmak iin aptal olman?z gerekir. ?nternet pazarlamac?l???, potansiyel m?terilere bilgi vermek ve … Devamını oku…

?nternetten para kazanmak (?nternet ATM’niz de?il)

Belki de internetten para kazanma konusunda umutlar?n?z ve hayalleriniz var Belki de haftada drt saat al??t???n?z, zaman? asla parayla takas etmedi?iniz, “ak?ll?ca al??may?” ?rendi?iniz ve “tuhaf bir numara” buldu?unuz iin rahat bir hayata yelken at???n?z gzel bir gelecek hayal ettiniz. ?nternet umursam?yor… ?nternet sizin ATM’niz de?ildir. Ve yle olsa bile ATM’den ekmeden nce bankaya para … Devamını oku…

Web 3 nedir & Pazarlaman?n gelece?i iin ne anlama geliyor?

Biz dijital a?da ilerlemeye devam ederken, yeni bir internet a?? ortaya ?k?yor: web3. Web3n ne oldu?u (ve olabilece?i) ile ilgili fikirler havada uu?uyor ancak ?u anda pazarlamac?lar iin ne anlam ifade etti?ini cevaplamaya al??aca??z. Hemen ?ndirin: 2022de Sosyal Medya Trendleri (cretsiz Rapor) Web3n ne oldu?unu ne zaman piyasaya ?kaca??n?, k?sa ve uzun vadede pazarlamac?lar? nas?l … Devamını oku…

Metaverse nedir ve nas?l al???r?

Metaverse terimi son zamanlarda teknoloji endstrisinin moda kelimesi haline geldi. Hatta en iyi bilinen internet platformlar?ndan biri, bu ftristik fikri benimsedi?ini belirtmek iin yeniden markala??yor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in ?irketinin ad?n?Meta Platforms Inc. veya k?saca Meta olarak de?i?tirece?ini a?klamas?, bilim kurgu yazar? Neal Stephenson’?n 1992 tarihli roman? “Snow Crash” iin bu terimi icat etmesinden bu … Devamını oku…

evrimii gvenlik iin ihtiyac?n?z olan aralar

Bugn Amerikal?lar?n %79’u interneti ara?t?rma, al??veri?, ileti?im ve ticari i?lemler iin kullan?yor. ?nternet kullan?c?lar? h?zla byyor ve ayda 2 milyondan fazla kullan?c? ekleniyor. ?nternet popler hale geldike, giderek daha fazla davetsiz misafir ve bilgisayar korsan?, ki?isel kullan?mlar? iin ki?isel bilgileri almak iin bilgisayarlara girerek bu i?ten milyonlar kazan?yor. Gnmzde bilgisayar korumas?, kimli?i ve yat?r?m? korumak … Devamını oku…

Sosyal medya ve dijital pazarlama aras?ndaki fark

?nsanlar?n kampanyalar?n? olu?tururken do?ru kaynaklara gidebilmesi iin Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama aras?ndaki farklar? anlamalar? nemlidir. Hem sosyal medya reklamc?l??? hem de dijital reklamc?l?k, gnmz endstrisinin ve rnlerinin ok nemli ynleridir. Her ikisine de derinlemesine bakal?m: Sosyal Medya Pazarlamas?na Bir Bak?? Sosyal medya pazarlamas?, rnlerin reklam?n? yapmak ve m?terilerle etkili bir ba?lant? kurmak iin e?itli … Devamını oku…

COVID-19 srecinde halkla ili?kiler ve pazarlama: bilmeniz gerekenler

Koronavirs olarak da bilinen COVID-19 virsnn salg?n?, say?s?z insan?n salg?ndan korunmak iin sosyal mesafe uygulamas? ve mmkn oldu?unca evde kalmas?yla i?letmeleri zor bir duruma sokuyor. Peki bu durum halkla ili?kiler ve pazarlama stratejilerini nas?l etkiliyor? Belki gnlk i?lerinizde COVID-19un etkilerini ?ahsen grdnz, belki de nemli olaylar? iptal etmek veya ertelemek, evden al??maya ba?lamak, ?irketinizde gnlk … Devamını oku…

Kk i?letmeler iin en etkili 5 pazarlama Videosu ipucu

1- Her ?eyden nce plan yaparak ba?lamak Her ?eyden nce, bir plan olu?turman?z gerekir. Evet, stratejinizi haritaland?rmak iin bir sr zaman harcamadan hemen atlaman?n daha cazip gelebilir. Ama video ekmeye ba?lamadan kendinize bir yn belirlemeniz bir esast?r. Bu ?ekilde, hedef kitlenizle rt?meyen bir ierik olu?turmak iin zaman kaybetmezsiniz.nce kitlenizin ne oldu?unu tan?mlaman?z gerekir. Kitlenizin kim … Devamını oku…

Ktcl yaz?l?m nedir ve i?letmenize nas?l zarar verebilir?

Yirmi birinci yzy?lday?z ve i?letmeler terabaytlarca veriyle online ortama gei? yap?yorlar. Bir ara?t?rmaya gre drt byk ?irket Microsoft, Google, Amazon ve Facebook sadece kendi aralar?nda 1,200 petabayt veri depolamakta, bu da 1.2 milyon terabayta e?ittir. Bir terabayt ise bin gigabaytt?r. Byk miktarda veri, siber sald?r?lar? olmas? muhtemel bir hale getirdi ve siber sald?r?lar?n en tehdit … Devamını oku…

Yaani Trkiyenin yerli arama motoru mu var?

Turkcell geti?imiz gnlerde Trkiyenin ilk yerli arama motoru Yaaniyi kullan?ma sundu. Arama motorununtan?t?m etkinli?inde Yaani ile Trkiyenin verisi Trkiyede kalacak diyen Kaan Terzio?lu, lkeninkendi arama motoruna sahip olmas? sayesinde hassas bilgilerin de kontrol alt?nda tutulabilece?inibelirtti. Yaani, Turkcell ile Yandexin ortak al??mas? Trkiyedeki verilerin %97sine sahip olan Google?n lkedeki tek rakibi Yandexti. Aralar?ndaki s?k?rekabetin ard?ndan Trkiye … Devamını oku…