Star Wars’tan Avustralya’da futbol haftas?

Daha nce vizyona giren filmler iin farkl?, ilgi ekici reklam ve promosyon anla?malar? grm?tk. Sporun her trlsnde de bu tarz reklamlara a?inay?z. Fakat Star Wars’un bu giri?imi al???lm???n biraz d???nda olacak. 13 Aral?kta vizyona girecek Star Wars serisinin yeni filmi olan Star Wars: Last Jedi a?klad??? anla?mayla Avustralya ulusal futbol liginde oynanacak 10’uncu hafta malar?na … Devamını oku…

Ka? yaparken gz ?karan Passolig

Aktif Bank?n uygulamaya soktu?uPassoligsayesinde bas?l? bilet dnemi biterek, kartl? bilet sistemine geildi. Futbol severleri olduka ilgilendiren bu kart sayesinde malara elektronik bilet ile girmenin d???nda da bir ok vaat sunuldu. Vaatler ile sonucu kar??la?t?r?nca ise maalesef durum hayal k?r?kl???.   Vaat edilenler -Karaborsay? ortadan kald?rmak -Saha kapatmak yerine bireylerin cezaland?r?lmas? -Taraftar? daha fazla stada ekmek … Devamını oku…

?zlanda’dan ?kart?lacak dersler…

?zlanda milli tak?m?

Futbol seyircisi de?ilim ve futboldan da hi anlamam. Ancak bu futbolla hi mi hi ilgilenmedi?im anlam?na gilmez. Zira futbol yaln?zca sahada 22 ki?inin yapt??? bir spor de?il hem politik hem ekonomik kkleri ve yans?malar? olan toplumsal bir olgu. Yani Simon Kuper‘in me?hur kitab?nda dedi?i gibi futbol sadece futbol de?il. Toplumda geni? kitlelerin ilgisini eken her … Devamını oku…

Copa 90?n ykseli?i devam ediyor

Dnyan?n her taraf?ndan yakla??k 980.000 kadar futbolseveri bir araya getiren Copa 90, malar bittikten sonra ya da ba?lamadan nce tak?mlar hakk?ndaki geli?meleri konu?up tart??abilecekleri bir portal olu?turmay? ba?ard?. 2012 y?l?nda YouTube zerinden yay?na ba?layan Copa 90, drt y?l iinde tm futbolseverlerin dikkatini ekti. Copa 90?n retti?i ierikler aras?nda en fazla ilgi gren ise dnyan?n e?itli … Devamını oku…

Futbolda yay?n haklar? pazarlamas?

Futbolda kulplerin nemli gelir kaynaklar?ndan bir tanesinin yay?n haklar? oldu?unu biliyoruz. Peki, kulplerimiz, federasyonumuz hatta yay?n kurulu?umuz ligimizin marka de?erini artt?rma ve pazarlama konusunda ba?ar?l? m?? Futbolda yay?n haklar?n? pazarlama konusunda nemli ?eler ?unlard?r; transfer, sportif ba?ar?, oynanan futbolun ekicili?i. Kulplerimizin markala?ma ve pazarlama konusunda s?k?nt? ya?ad?klar? bir gerek. Kulpler ile s?n?rland?ramay?z konuyu ligimizi pazarlama … Devamını oku…

in futbolu dnya devi olma yolunda ilerliyor

Ald??? y?ld?z isimlerle Ocak ay? transfer dnemine damgas?n? vuran in futbolu, dnya devi olma yolunda ilerliyor. 1 milyar 380 milyon ile dnyan?n en kalabal?k nfusuna sahip olan in, ekonomik hacmini futbola da yans?tacak. Asyan?n birok alanda geli?meyi srdren lkesi inde futbol nemli bir spor haline geliyor. 2012 y?l?nda devlet ba?kanl???na seilen Xi Jinping lkedeki futbola … Devamını oku…