Çok dilli ortam okulda çocuğu zorlayan bir unsur

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Seçbir) konuşmaları kapsamında Dilara Koçbaş, Tarlabaşı örneğinden yola çıkarak çokdillilik bağlamında okuryazarlık pratiklerini paylaştı.

Devam